Biyokütle enerjisi

Biyokütle, bir tür ya da alternatif türlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen bir topluma bağlı yaşayan organizmaların belirli bir zaman diliminde sahip oldukları kütleye verilen isim olarak nitelendirilebilir. Organik karbol olarak da nitelendirilebilir. Biyokütle enerji, en basit tanımıyla fosilden enerji üretimidir. Biyokütle malzemelerinin, atıklarının işlenip katı, sıvı ya da gaz şekline dönüştürerek enerji üretimi mümkün hale getirilir. Bu sayede biyodizel, biyoetanol, pirolitik gaz gibi ana enerji kullanım alanları oluşturulabileceği gibi alternatif olarak da gübre, hidrojen gibi de yan referanslı ürünler de üretilebilir. Bu sayede tarımdan, otomotiv sektörüne kadar çok geniş bir alanda kullanım sağlanmış olur.

 

Bu enerji kaynağı daha çok yeni kullanılan yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Petrol, doğal gaz, kömür gibi yakıtların bitmesi ve çevreyi kirletmesinden dolayı, gübre, organik atıklar, organik çöpler, sanayi atıklarından yapılan yenilenebilir bir enerji sistemidir. Hatta Geleceğe Dönüş 2 filminde zaman makinası da bu filmde enerji kaynağı olarak biyokütle enerji kaynağı kullanmıştır. Çöplerin enerjiye çevrilmesi olarak da ortaya çıkan bu durum sayesinde İsviçre gibi bir ülke çevresinde olan ülkelerden çöplerini satın alıyor ve bunları enerjiye çevirerek onlara geri satıyor. 5346 sayılı yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanunda biyokütle “organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dahil olmak üzere, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklara biyokütle denir”. Ülkemizde de eski ev yağlarını toplayarak, dönüştürülebilir çöpleri de bir araya getirerek biyokütleye çevriliyor.

 

Biyokütle atıkları en sık, odun, Ayçiçek yağları, soya gibi yağ bazlı tohum bitkileri ve atıkları enerjiye çevrilebilecek her türlü buğday, fındık kabuğu, çay kozaları gibi kaynaklardan da enerji üretebilmektedir. Bu atık gıdalar sayesinde kullanım tekrar avantajlı bir hale sürüklenir. Aslında dönüştürülebilir bir enerji sağladığı için insan kaynaklı olan atıkların daha verimli olduğu ortadadır. Bu yüzden de çevreciler ve doğayı korumak isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

 

Biyokütle enerjiler ikiye ayrılır. İlki, verimi düşük olan geleneksel biyokütle nesli. İkincisi de daha yüksek verimi olan ikinci nesil biyokütle ürün ve ürün grupları. Geleneksel boyutta olan enerji kullanımları içerisinde olan avantajlar, kolay bulunabilmesi ve organik atıklar ve metodlar uygulanması sayesindedir. Orman atıkları, tarımsal atıklar, tarla ürünleri ve çiftlik hayvan atıkları akla gelebilecek ilk tarımsal örneklerden birkaçıdır.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.